Dictionaries (Turkmen), Turkmen, Dictionaries (Turkish), Turkish » Türkmence - Türkçe Sözlük


10.06.11 by anonymous

http//photoload.ru/data/4c/12/c1/4c12c156013e4c3a4035e4591ed73ec5.jpg


Türkmence - Türkçe Sözlük
Author: Talat Tekin
Publisher: Simurg Yayınları
Series: Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi
File: pdf (resonable scan)
Size: 498mb
Quote:

İlk Türkmence sözlük Latin asıllı yeni Türkmen alfabesinin kabulünden sonra A.Aliyev ve K. Bööriyev tarafından yazılan ve 1929'da Aşkabat'ta Orısça-türkmençe sözlik adıyla yayımlanan küçük Rusça-Türkmence sözlüktür. Bunu 1940'ta yayımlanan Türmençe-Rusça sözlük izlemiştir. Bu tarihten sekiz yıl sonra, yani 1948 yılında, bir Rusça-Türkmence sözlük daha yayımlanmıştır. Bu ilk Türkmence sözlükler, hiç kuşkusuz, Türkmen yazı dilinin söz dağarcığının saptanmasına ve gelişmesine, bu arada Türkmenlerin Rusçayı, Rusların da Türkmenceyi öğrenmelerine büyük ölçüde yardımcı olmuştur. (Kitabın Girişinden)


part1
part2
part3